دانلود فایل مقاله ماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین­ المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه

وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می­نماید مبنی بر این که فروشنده می­تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه­های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه­ها پرداخت نگردد، نمی­تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می­دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت­های تجارت بین­المللی است و به سادگی ن

دانلود فایل مقاله بررسی نظریه‌ی ارسطو و ابن‌سینا در باب نفس و نسبت آن با بدن

وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می­نماید مبنی بر این که فروشنده می­تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه­های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه­ها پرداخت نگردد، نمی­تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می­دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت­های تجارت بین­المللی است و به سادگی ن

دانلود فایل مقاله خاتونِ بخارا

وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می­نماید مبنی بر این که فروشنده می­تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه­های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه­ها پرداخت نگردد، نمی­تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می­دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت­های تجارت بین­المللی است و به سادگی ن