دانلود فایل مقاله نقش مدیران فرهنگی در میزان تحقق اهداف طرح ازدواج های دانشجویی (مطالعه موردی؛ منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله نقش مدیران فرهنگی در میزان تحقق اهداف طرح ازدواج های دانشجویی (مطالعه موردی؛ منطقه ( 8) دانشگاه آزاد اسلامی) :
تعداد صفحات :24

امروزه سن ازدواج جوانان روزبه روز بالاتر می رود و معضلات اجتماعی و اخلا قی نیز در این خصوصافزایش می یابد. باتوجه به این که یکی از وظایف خطیر مدیران فرهنگی دانشگاه ها کمک به افزایش میزان ازدواج هادر میان دانشجویان و درراستای کاهش تبعات منفی آن می باشد در این مقاله نخست به اهداف چهارگانه طرحازدواج های دانشجویی پرداخته و در اد امه ضمن ارایه تصویری از وضعیت طرح ازدواج های دانشجویی در ایران بهنقش مدیران فرهنگی در این رابطه اشاره شده و سپس مدل مفهومی پژوهش ارایه و سؤالات , فرضیات واهدافپژوهش مطرح می گردد.در خاتمه ضمن ارایه اطلاعات مربوط به تست فرضیات, به نتایج حاصله از پژوهش نیز اشاره شده است.

لینک کمکی