دانلود فایل مقاله نقش آموزش نوین و مهارتها در توسعه فرهنگی ( با تأکید بر مدارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله نقش آموزش نوین و مهارتها در توسعه فرهنگی ( با تأکید بر مدارس) :
تعداد صفحات :24

در این مقاله نویسنده در ابتدا با گذری بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه آموزش و نقش آن درتصمیم گیری کشورها به طبقه بندی آنها از نظر سطح دستیابی و استفاده از این فناوری می پردازد . در ادامه با تقسیمبندی مهارتهای لازم برای قرن 21 و نقش مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن پرداخته و تاثیر آن در مهارتهایارتباطی, اطلاعاتی, محاسباتی, اداره ی رفتار شخصی و رقابتی, اجتماعی و مشارک تی, کاری و آموزشی مورد بحث قرارمی دهد و نقش آن در توسعه فرهنگی و توسعه پایدار کشور ایران بررسی می کند . این پژوهش نشان می دهد که ورودفناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند یک محیط یادگیری توامند ایجاد کند و محدودیتهای حوزه کتاب و معلم رامورد چالش قرار دهد, سبب ایجاد فضای همفکری و هم اندیشی شود, بر نگرش دانش آموز به مقوله پژوهش تاثیربگذارد, یک بستر توامند برای فعالیتهای پژوهشی ایجاد نماید و سبب شکوفائی ذهن و خلاقیت دان شآموزان شود.

لینک کمکی