دانلود فایل مقاله Electrocatalytic properties of platinum and it"s binary alloy with vanadium in oxygen reduction reaction(ORR)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله Electrocatalytic properties of platinum and it"s binary alloy with vanadium in oxygen reduction reaction(ORR) :


سال انتشار : 2006

تعداد صفحات :10

The electrocatalysis of the oxygen reduction reaction (ORR) on carbon supportedPt-V (1:1) catalyst in polymer electrolyte fuel cells (PEFC) was investigated. Atan oxygen pressure of one atm an enhanced electrocatalytic property of Pt-V/Ccompared with Pt/C is revealed. These results indicate the occurrence of adifferent electrocatalytic mechanism for the ORR on Pt/C and Pt-V/C. Anincrease of mass transport overpotentials is observed for the Pt-V/C catalyst, andthis was related to the presence of vanadium oxide. So the ORR activity of Pt-V/Cat oxygen pressure of one atm is higher than that of Pt/C.

لینک کمکی