دانلود فایل مقاله ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات (مطالعه موردی: بانک های شهرستان اراک)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بازار خدمات (مطالعه موردی: بانک های شهرستان اراک) :
تعداد صفحات :25

پژوهش حاضر, برای نخستین بار در ایران کوشش نموده است تا با ارائه الگویی برای ارزیابی عوامل مؤثر بر «تبلیغات شفاهی مثبت» در بازار خدمات, گوشه ای از هزارتوی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت مشتریان ایرانی در حوزه خدمات را بنمایاند, تا بر این اساس, دیباچه ای باشد برای پژوهش آتی در راستای هر چه بیشتر عوامل تأثیر گذار؛ و امید است گامی باشد, در راهی که مارا به سوی شناخت و درک بهتری از زمینه های تأثیرگذا بر این پدیده, در «بازار خدمات» یاری نماید. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق, مشتریان «بانک های شهرستان اراک» مورد بررسی قرار گرفته است و برای جمع آوری داده ها از «پرسشنامه» و در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها از «مدل یابی معادلات ساختاری», استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق, نشان داده است که «رضایت مندی مشتریان», مهم ترین عامل تأثیر گذار بوده, پس از آن,«به کارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند», «تصویر بانک» و «وفاداری مشتریان» از دیگر عوامل تأثیر گذار بر تبلیغات شفاهی مثبت مشتریان به شمار می روند.

لینک کمکی