دانلود فایل مقاله برآورد پایه مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده (مورد ایران 78-1374)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله برآورد پایه مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده (مورد ایران 78-1374) :
تعداد صفحات :18

گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی, ثبات قیمتها, افزایشاشتغال و توزیع عالانه درآمد هزینه های دولتها را با روند صعودی مواجه کرده است. تامین مالی چنین هزینه هایی منابع درآمدی راطلب می کند. از میان درآمدهای مختلف درآمدهای مالیاتی نقش مهمی را ایفا م یکند نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی ازروشهای محاسبه و اخذ مالیات, می تواند پایه مالیاتی را به طور شفاف محاسبه و اخذ مالیات را تسهیل نماید و در بسیاری از موارد درآمد مالیاتی را افزایش دهد در این پژوهش با استفاده از جدول داده – ستاده پایه مالیاتی طی سال های 78-1374 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد پایه مالیاتی در روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به قانون مالیاتها نشان می دهد که در طول برنامه دومتوسعه, به طور متوسط, سالیانه در حدود 54 درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است

لینک کمکی