دانلود فایل مقاله کعبه ستایی در شعر فارسی ( با عنایت به سفرنامه های منظوم و موجود حج"

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله کعبه ستایی در شعر فارسی ( با عنایت به سفرنامه های منظوم و موجود حج" :
تعداد صفحات :27

مولوی « حج زیارت کردن خانه ب و د حج رب البیت مردانه ب و د »مدح و ستایش به عنوان یکی از اغراض اصلی شعر در نوع ادب غنایی حجم عظیمی ازآثار منظوم شعرای فارسی گو را در تمام ادوار شعر فارسی در برگرفته است . اوج هنرنماییشاعران, در زمانی است که زبان به ستایش معصومین ( ع ) و اماکن مذهبی می گشایند . دراین میان, کعبه ستایی در شعر فارسی, جایگاهی ویژه دارد . این تحقیق, نقد, بررسی, تحلیلو سیر تطور این نوع سروده را از آغاز شعر فارسی تاکنون شامل می شود .انگیزه اصلی اینجانب دلبستگی به موضوع تحقیق و تبیین جایگاه آن در ادبیات فارسیاست

لینک کمکی