دانلود فایل مقاله مضمون و گسترة سرزمینی حق حفاظت از اخلاق عمومی در سازمان جهانی تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله مضمون و گسترة سرزمینی حق حفاظت از اخلاق عمومی در سازمان جهانی تجارت :
تعداد صفحات :29

هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات, قوانین و رویه‌های کشورها قبل از گات, رویه قضایی بعد از گات, و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولاً براساس ملاحظات اخلاقی می‌توان تجارت کالا, تجارت خدمات, و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دیگری می‌تواند تفاوت داشته باشد (نسبی‌گرایی) و ثانیاً در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی‌توان حکم مشخصی در مورد گستره سرزمینی استثنای اخلاقی صادر کرد. بر این اساس, برای روشن شدن جوانب دیگر استثنای اخلاقی و به عبارت دیگر, برای روشن‌تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق «الف» ماده 20 گات باید منتظر آرا و تصمیمات بعدی سازمان جهانی تجارت بمانیم.

لینک کمکی