دانلود فایل مقاله بررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفا تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفا تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :37

اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص, چک, سفته, برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است, هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول, سرعت, امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی به­عنوان ضامن در قالب مسئولیت تضامنی می­باشد. اختلاف نظر در مباحثی همچون: مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهدات برواتی؛ امکان ایفای پیش از موعد مقرر در سند تجاری؛ وجوه افتراق ایفا تعهد برواتی و مدنی, که نظام حقوقی ایفا این تعهدات را از قواعد عام وفای به عهد در قانون مدنی متمایز می­نماید تماماً در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می­گیرند.

لینک کمکی