دانلود فایل مقاله مدل‌سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش‌های حرارتی مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله مدل‌سازی سینتیکی تخریب حرارتی رنگ در تولید کنسانتره آب چغندر قرمز با روش‌های حرارتی مختلف :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

مقدمه: حفظ رنگ طبیعی, به‌عنوان یک ویژگی کیفی مهم در مورد کنسانتره آب چغندر لبویی, با افزایش دانش در زمینه سینتیک تغییر رنگ امکان‌پذیر است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: سه فرایند مختلف حرارت-تبخیر برای تولید آب چغندر تغلیظ شده مورد استفاده قرار گرفت. آب چغندر با بریکس اولیه 10 تا غلظت نهایی در حدود بریکس40 با روش‌های ماکروویو (توان 450 وات), تبخیرکننده تحت خلأ چرخان (سرعت 66 دور بر دقیقه در دمای 60 درجه سانتی‌گراد) و حرارت در فشار اتمسفری (دمای 100 درجه سانتی‌گراد) تغلیظ شد. تغییرات رنگ نیز طی فرایندهای تغلیظ بررسی شد. تغییرات کل رنگ و پارامترهای L, a و b هانتر جهت تخمین میزان تخریب رنگ بکار گرفته شد. مدل‌های سینتیکی مرتبه صفر, مرتبه یک و مرکب برای بیان تغییر در پارامترهای رنگ مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها: غلظت نهایی آب چغندر لبویی با بریکس 40 در زمان‌های 40, 43 و 70 دقیقه به ترتیب با استفاده از ماکروویو, تبخیرکننده دوار تحت خلأ و فرایند گرمایی در فشار اتمسفری به دست آمد. همه پارامترهای هانتر طی زمان کاهش یافتند. مشاهده شد که همه‌ فرآیندهای تغلیظ در آب چغندر پارامترهای رنگ (L, a و b) را به‌صورت کاملاً مشخص تغییر می‌دهند و رنگ محصول قرمز مایل به قهوه‌ای می‌شود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تغییر در مقدار تغییرات کلی رنگ هم از سینتیک مرتبه یک و از مدل مرکب پیروی می‌کند و پارامترهای L, a و b تنها از مدل مرکب پیروی می‌کنند. این مدل بیان می‌کند که تشکیل رنگ و نابودی رنگ‌دانه در حین فرایندهای تغلیظ آب چغندر اتفاق می‌افتند.

لینک کمکی