دانلود فایل مقاله بررسی شرایط بهینه در میکرو استخراج مایع - مایع ترکیبات موجود در عرق گیاهMenthe piperita , به روش تاگوچی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی شرایط بهینه در میکرو استخراج مایع - مایع ترکیبات موجود در عرق گیاهMenthe piperita , به روش تاگوچی :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :8

مقدمه: روش های میکرو استخراج به ‌ایی اطلاق می گردد که در آنها حجم فاز استخراجی بسیار کمتر از حجم نمونه باشد و بنابراین به دلیل ظرفیت پایین فاز استخراجی, استخراج به طور کامل صورت نمی گیرد و فقط کسر کوچکی از آنالیت به داخل فاز استخراج کننده منتقل می‌شود و در مواردی, پس از استخراج, غلظت گونه در محلول نمونه با غلظت اولیه اش برابری می‌کند. پس در واقع استخراج از نوع تعادلی می باشد. مواد و روش ها: عرق گیاه نعناع از بازار تهیه شده وبه وسیله اتانل بعنوان حلال پخش کننده و کلروفرم بعنوان حلال استخراج کننده, مواد موثره آن استخراج گردید. ترکیبات استخراج شده به دستگاه GC-MS تزریق شده و کروماتوگرام حاصل بررسی گردید. طراحی آزمایشات برای استخراج بهینه مواد موثره به روش تاگوچی انجام شد یافته‌ها: استفاده از روش تاگوچی نشان داد که با استفاده از 500 میکرولیتر اتانل و 60 میکرولیتر کلروفرم می‌توان بهترین میکرواستخراج را انجام داد. بیش از 93 از ترکیبات شیمیایی عرق نعناع شناسایی گردید. استفاده از روش‌های آماری مانند تاگوچی در طراحی آزمایشات کمک فراوانی می‌نماید. نتیجه گیری: با استفاده از طراحی آزمایش می‌توان در وقت, مواد مصرفی و تعداد آزمایشات صرفه‌جویی نمود و بهترین جواب با کمترین تعداد آزمایش نتیجه می‌شود. بیش از 93% ترکیبات شیمیایی عرق نعناع با کمترین حجم حلال مصرفی شناسایی گردید.

لینک کمکی