دانلود فایل مقاله تهیه و بررسی ویژگی‌های فیلم خوراکی HPMC حاوی اسانس مریم گلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تهیه و بررسی ویژگی‌های فیلم خوراکی HPMC حاوی اسانس مریم گلی :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

مقدمه: در سال‌های اخیر تمایل به استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی در بسته بندی مواد غذایی رو به افزایش بوده است. این بسته بندی‌ها مزایای مختلفی مانند زیست تخریب پذیری و حمل افزودنی‌های غذایی مانند آنتی‌اکسیدان‌ها, ترکیبات ضد میکروبی, رنگ‌ها و مواد مغذی را دارند. مواد و روش‌ها: قدرت آنتی­اکسیدانی اسانس مریم گلی در چندین مدل سیستم آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. سپس فیلم خوراکی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC) حاوی اسانس مریم گلی تهیه و ویژگی‌های فیزیکی و آنتی­اکسیدانی آن بررسی گردید. یافته‌ها: در تعیین فعالیت آنتی­اکسیدانی با روش­­هایمهار رادیکال آزاد DPPH, بی‌رنگ شدن بتا کاروتن- لینولئیک اسید و قدرت احیاکنندگی مقدار IC50 به ترتیب برابر 7/907, 2/454 و 42/1362 میکروگرم در میلی لیتر بود که در مقایسه با BHT ضعیف‌تر بود. افزودن اسانس به فیلم باعث کاهش 5/1 برابری نفوذپذیری به بخار آب و کاهش 7/1 برابری نفوذپذیری به اکسیژن نسبت به نمونه کنترل شد. فیلم حاوی اسانس دارای شفافیت کمتری نسبت به فیلم بدون اسانس بود به طوری که میزان روشنایی از 47/95 به 3/90 کاهش یافت. افزودن اسانس باعث کاهش 3 برابری مقاومت کششی و 1/2 برابری مدول الاستیسیتی فیلم شد, ولی درصد کشش آن تفاوت معنی‌داری (P>0.05) با فیلم بدون اسانس نداشت و فقط 8/2 درصد افزایش نشان داد. فیلم حاوی اسانس مریم گلی توانایی خوبی در کاهش سرعت اکسیداسیون روغن سویا از خود نشان داد به طوری که میزان پراکسید روغن بدون بسته بندی فیلم, بسته بندی شده با فیلم بدون اسانس و فیلم حاوی اسانس به ترتیب برابر با 7/92, 9/85 و 3/66 میلی اکی­والان اکسیژن در کیلوگرم روغن بود. نتیجه گیری: افزودن اسانس مریم گلی به فیلم خوراکیHPMC باعث بهبود خواص نفوذپذیری فیلم به بخار آب و اکسیژن شد. همچنین ترکیب اسانس‌ مریم گلی با این فیلم‌ها روش مناسبی برای کاهش اکسیداسیون چربی‌ها است.

لینک کمکی