دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر کشور خاستگاه تولید بر رفتار مصرف کننده: ارزیابی نقش تعدیل گرانه میزان درگیری محصول و میزان آشنایی با محصول بر تاثیر کشور خاستگاه تولید بر ارزیابی محصول و نیات رفتاری مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر کشور خاستگاه تولید بر رفتار مصرف کننده: ارزیابی نقش تعدیل گرانه میزان درگیری محصول و میزان آشنایی با محصول بر تاثیر کشور خاستگاه تولید بر ارزیابی محصول و نیات رفتاری مشتریان :
تعداد صفحات :36

پژوهشگران نشان داده­اند که تصویر کشور خاستگاه تولید بر ارزیابی محصولات توسط مصرف کنندگان تاثیرگذار است (از محصولات کلی گرفته تا گروه­های خاص و نام­های تجاری خاصی از محصولات). از زمان انتشار مقاله اولیه اسکولر در سال 1965, موضوع بررسی تاثیر کشور خاستگاه محصول بر نگرش مصرف کنندگان بسیار مورد علاقه و توجه قرار گرفته است. طی چهار دهه گذشته با ظهور چالش­های جدید, توجه محققان به سمت این چالش­ها جلب شده است. در این رابطه چالش اصلی کشف متغییرهای بالقوه­ای است که تاثیر کشور خاستگاه تولید را تعدیل می­نمایند.ما در این پژوهش به بررسی تاثیر کشور خاستگاه تولید بر نیات رفتاری مشتریان و ارزیابی محصول می­پردازیم. تاکید این پژوهش بر تعیین چگونگی تعدیل اهمیت تصویر کشور خاستگاه محصول در ذهن مصرف کنندگان, توسط متغییرهای آشنایی با محصول و درگیری محصول, هنگام خرید و یا مصرف محصولات می­باشد. پژوهش حاضر بر اساس روش­های توصیفی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر قزوین می­باشد. داده­ها به وسیله پرسشنامه از نمونه­ای با اندازه 384 نفر گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان­گر این است که تصویر کشور خاستگاه تولید بر ارزیابی محصول و نیات رفتاری مشتریان تاثیر مستقیم دارد. علاوه بر این, نتایج نشان می­دهند که اهمیت کشور خاستگاه تولید در ارزیابی محصول برای مصرف کنندگان, هنگام ارزیابی محصولاتی که با آن­ها آشنایی بیشتری دارند و بیشتر درگیر آن­ها هستند, بسیار بیشتر است. انتظار می­رود نتایج این پژوهش مدیران شرکت­های داخلی و خارجی را نسبت به عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی محصول آگاه نماید و آن­ها را در اتخاذ تصمیماتشان یاری کند.

لینک کمکی