دانلود فایل مقاله رابطه نقش کارمندان در تشویق رفتارهای شهروندی مشتریان (مورد مطالعه بانک تجارت شعب ممتاز و درجه یک شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله رابطه نقش کارمندان در تشویق رفتارهای شهروندی مشتریان (مورد مطالعه بانک تجارت شعب ممتاز و درجه یک شهر تهران) :
تعداد صفحات :27

در سال­های اخیر رفتار شهروندی مشتریان در حوزه بازاریابی مورد توجهات زیادی بوده است این پژوهش به ارزیابی "رابطه نقش فردی کارمندان خدماتی در تشویق رفتار شهروندی مشتریان" می­پردازد. با توجه به پیشینه‏ تحقیق‏های انجام شده برای سنجش رفتارشهروندی مشتریان, 6 متغیر "اعتبار کارمند" و "خیرخواهی کارمند", "تعهد مشتری نسبت به کارمند" و "وفاداری مشتری نسبت به کارمند" و " ادراک مشتری از عدالت رویه­ای" و "ادراک مشتری از عدالت توزیعی" در نظر گرفته شد. از آن­جایی که بانک­ها به عنوان واحدهای خدماتی روزانه با مشتریان بسیاری از همه اقشار جامعه در تماس هستند لذا بر آن شدیم تا رابطه میان متغیرهای نامبرده را در بروز رفتارهای شهروندی مشتریان مورد ارزیابی قرار دهیم. جامعه آماری این پژوهش شعب ممتاز و درجه یک بانک تجارت شهر تهران می­باشند و حجم نمونه آماری این پژوهش 499 نفر است که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شده­اند. همچنین روش تحقیق توصیفی - پیمایشی می­باشد و ابزار پرسشنامه به منظور جمع­آوری داده­ها استفاده شده است و تحلیل داده به وسیله مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت گرفته است. نتایج این تحقیق آشکارا بیان می­کند که کارمندان در تشویق و بروز رفتارهای مشتریان, نقش بسیار مهم و حائز اهمیت دارند.

لینک کمکی