دانلود فایل مقاله تاثیر رسانه های اجتماعی بر شاخصه های جامعه برندی, شیوه های ارزش آفرینی, اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی مقایسه گوشی موبایل اَپل)آیفون( و سامسونگ (گلکسی))

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تاثیر رسانه های اجتماعی بر شاخصه های جامعه برندی, شیوه های ارزش آفرینی, اعتماد و وفاداری به برند (مطالعه موردی مقایسه گوشی موبایل اَپل)آیفون( و سامسونگ (گلکسی)) :
تعداد صفحات :38

جوامع برندی بر اساس رسانه اجتماعی حاصل ترکیب جامعه برندی و رسانه اجتماعی است. که زیر مجموعه ­ای از مفهوم گسترده­تر جوامع مجازی یا آنلاین می­ باشد, و مهم­ترین وجه تمایز آن­ها, جایگاه آن­ها است. در این مقاله بیان می­کنیم که آیا جوامع برندی بر اساس رسانه اجتماعی (به ویژه از نوع جوامع برندی آنلاین) تاثیر مستقیمی بر عناصر اصلی جامعه, شیوه ­های ارزش آفرینی در جوامع و همچنین اعتماد و وفاداری به برند دارد. بدین منظور استفاده کنندگان از گوشی موبایل اپل (آیفون) و سامسونگ (گلکسی) در شهرستان شیراز به عنوان جامعه آماری تلقی گردیده که به علت نامحدود بودن جامعه آماری و عدم دسترسی به همه آن­ها دو نمونه 196تایی به روش تصادفی ساده انتخاب و در دوره 3 ماهه سوم سال 1391 و با استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق مایکل لاروچ و همکاران (2012) مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر برای بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون فرضیه ­های تحقیق از روش تحلیل مسیر به منظور ارزیابی ساختار علّی چارچوب پیشنهاد شده صورت گرفته است. برای این منظور از نرم افزار SPSS Amos16.0 استفاده گردیده است. تحقیق حاضر شامل بیست فرضیه بوده که پس از آزمون فرضیه ­ها و تحلیل­ های آماری انجام شده در سطح اطمینان 95% برای مشتریان اپل تعداد هجده فرضیه مورد تایید و دو فرضیه رد شد, و برای مشتریان سامسونگ تعداد شانزده فرضیه مورد تایید و چهار فرضیه رد شد.

لینک کمکی