دانلود فایل مقاله شناخت و بررسی عوامل موثر بر پدیده‌ گرد و غبار در غرب ایران

یکی از پدیده­های مخرب اقلیمی است که سالانه خسارات فراوانی را به محیط زیست، جاده­ها، ساختمان­ها و هوای شهرها وارد می­نماید. استان­های غربی از مکان­های مساعد برای رخداد مکرر پدیده‍‌ی گرد و غبار در کشور ایران محسوب می­شود. برای انجام این تحقیق از داده­های دید افقی و گزارش پدیده‌ی گرد و غبار ایستگاه­های مختلف هواشناسی استان­های غربی استفاده گردید. بعد از مشخص شدن روزهای همراه با غبار و طبقه بندی آنها، اقدام به استخراج نقشه­های سطوح مختلف از مرکز بین المللی هواشناسی NOAA شد. در نهایت نقشه­ها و داده­های غبار سطح منطقه آنالیز گرد

دانلود فایل مقاله تاثیر شیو ه های تبلیغاتی بر رونق صنعت توریسم در سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی وصنایع دستی و ارایه ی مدل مناسب

یکی از پدیده­های مخرب اقلیمی است که سالانه خسارات فراوانی را به محیط زیست، جاده­ها، ساختمان­ها و هوای شهرها وارد می­نماید. استان­های غربی از مکان­های مساعد برای رخداد مکرر پدیده‍‌ی گرد و غبار در کشور ایران محسوب می­شود. برای انجام این تحقیق از داده­های دید افقی و گزارش پدیده‌ی گرد و غبار ایستگاه­های مختلف هواشناسی استان­های غربی استفاده گردید. بعد از مشخص شدن روزهای همراه با غبار و طبقه بندی آنها، اقدام به استخراج نقشه­های سطوح مختلف از مرکز بین المللی هواشناسی NOAA شد. در نهایت نقشه­ها و داده­های غبار سطح منطقه آنالیز گرد

دانلود فایل مقاله The Sociological Analysis of Iran-Iraq War based on Parsons" Theory

یکی از پدیده­های مخرب اقلیمی است که سالانه خسارات فراوانی را به محیط زیست، جاده­ها، ساختمان­ها و هوای شهرها وارد می­نماید. استان­های غربی از مکان­های مساعد برای رخداد مکرر پدیده‍‌ی گرد و غبار در کشور ایران محسوب می­شود. برای انجام این تحقیق از داده­های دید افقی و گزارش پدیده‌ی گرد و غبار ایستگاه­های مختلف هواشناسی استان­های غربی استفاده گردید. بعد از مشخص شدن روزهای همراه با غبار و طبقه بندی آنها، اقدام به استخراج نقشه­های سطوح مختلف از مرکز بین المللی هواشناسی NOAA شد. در نهایت نقشه­ها و داده­های غبار سطح منطقه آنالیز گرد