دانلود فایل مقاله معرفی الگویی برای مدیریت تحول فرهنگی در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله معرفی الگویی برای مدیریت تحول فرهنگی در ایران :
تعداد صفحات :22

در این مقاله با هدف دانلود فایل مقاله معرفی الگویی برای مدیریت تحول فرهنگی در ایران , ضمن تعریف فرهنگ, توسعه و مدیریت فرهنگی , به بررسی سیاست های فرهنگی از دیدگاه یونسکو پرداخته شده است ؛ و با بیان ضرورت و اهمیت مدیریت فرهنگی در ایران, اصول و سیاست های فرهنگی در ایران را بر شمرده و به توضیح و تشریح هر کدام از آنها پرداخته و اصول مربوطه به هر کدام را ارائه نموده است . نویسنده در ادامه به بسط موضوع تحول فرهنگی و عوامل موثر بر آن و نیز مفاهیمی چون نوآوری فرهنگی, فرهنگ پذیری و تبادل فرهنگی پرداخته و از رهگذر آن مدلی را برای مدیریت تحول فرهنگی کشور ارائه نموده و به بررسی مشخصات و ویژگی های آن پرداخته است.

لینک کمکی