دانلود فایل مقاله ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری :
تعداد صفحات :24

اصفهان نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است زیرا بزرگان و نامورانبسیاری که از آنان, کتاب ها و آثار پربها و ارزشمند باقی مانده منسوب به این شهر می باشندالبته برخی از این بزرگان منسوب به اصفهان اگرچه در خاندان اصفهانی پای به عرصه وجودنهاده اند اما در این شهر نزیسته اند .زبان و ادبیات عربی در اصفهان از قرن چهارم هجری شکل می گیرد و در قرون پنجم وششم به اوج خود می رسد به طوری که در سده 4 ق, اصفهان, بغداد ثانی لقب یافت .در بررسی دانلود فایل مقاله ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری به مضامینمدیحه سرایی, اشعارحکمی و وصف که بیش از سایر موارد در میان سروده ها به چشممی خورد و نقطه مشترک میان اکثر آن هاست پرداخته شده است .

لینک کمکی