دانلود فایل مقاله پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز :
تعداد صفحات :25

خاک حاصل خیز, آب و هوای خوب, آب کافی, جلگه ها و مخروط افکنه های پای کوهستان, چشمه ها,منابع معدنی و بسیاری از موهب ت های طبیعی؛ امروزه سبب توسعه مناطق مسکونی, تولیدی, صنعتی وخدماتی و کشاورزی در این مناطق شده است . در کنار این مزیت ها؛ گسل ها, زلزله, رانش زمین, سیلاب وخطراتی از این قبیل همواره در مناطق مذکور سبب خسارت هایی به ساختارهای اقتصادی و صنعتی میشوند.در پژوهش حاضر, خطرات طبیعی تهدیدکننده شهر تبریز شناسایی شده است . ممیزی خطرات وتجزیه و تحلیل آ نها و ارائه راه کارهای مقابله با آن ها از اهداف اصلی پژوهش است. این بررسی نشان دادکه عمده ترین خطر تهدیدکننده شهر تبریز ,گسل بزرگ شمال این شهر است که خطرات دیگر از قبیلرانش زمین و فرونشست نیز به تبع آن اتفاق خواهند افتاد . در مرحله بعدی, وقوع سیلاب از خطرات اصلیشهر تبریز محسوب می شود.

لینک کمکی