دانلود فایل مقاله تحلیل و ارزیابی سهم عوامل تاثیرگذار در وقوع ریزش های سنگی, با استفاده از روش دو متغیره مطالعه موردی: حوضه قرنقوچای (واقع در دامنه شرقی توده کوهستانی سهند, شمال غرب ایران )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تحلیل و ارزیابی سهم عوامل تاثیرگذار در وقوع ریزش های سنگی, با استفاده از روش دو متغیره مطالعه موردی: حوضه قرنقوچای (واقع در دامنه شرقی توده کوهستانی سهند, شمال غرب ایران ) :
تعداد صفحات :25

در حوضه قرنقوچای, واقع در دامنه های شرقی سهند (با مختصات جغرافیائی از" 27 / ° 46 تا" 42/ ° 47 طول شرقی و از "58 / °36 تا" 44 / ° 37 عرض شمالی), به عنوان بزرگترین و پرآب ترین حوضه توده کوهستانی سهند,که روستاهای زیادی رادرخودجای داده است. وقوع ریزش های سنگی و افتان ها, در محدوده مذکور, به عنوان یکی از پیامدهای طبیعی از فعالیت فرآیندهای مختلف, با دخالت های انسانی تشدید می گردند و بیشتر تاسیسات انسانی, بویژه جاده های کوهستانی را مورد تهدید خود قرارمی دهند. در این مطالعه, به منظور ارزیابی سهم عوامل تاثیرگذار در وقوع ریزش های سنگی و پهنه بندی محدوده های مستعد به وقوع این پدیده ها, ابتدا عوامل احتمالی مختلف دخیل در وقوع آنها شناسائی و با هدف تعیین سهم عوامل, ابتدا 10 لایه از نقشه های مربوط به پراکندگی عوامل مختلف تهیه و سپس این نقشه ها روقومی شده و پس از تجزیه و تحلیل با روش دومتغیره, و وزن دهی به عوامل مختلف در روی واحدهای ویژه, نقشه پهنه بندی ریزش های سنگی با استفاده از نرم افزار ARC/VIEW برای حوضه قرنقوچای ترسیم شده است. این نقشه ترسیمی نشان می دهد که, دامنه های متشکل از مواد آذرین (داسیت و آندزیت), بویژه گدازه های میوسن, بیشترین تکه های سنگی را در اختیار پای دامنه ها قرار می دهند و در طول سال, اغلب سطح جاده هایی که از این دامنه ها عبور داده می شوند از این تکه سنگ ها پرشده و در عبور و مرور, اختلالاتی را ایجاد می کنند و به هنگام وقوع در مواردی به مساکنین واقع در پای چنین دامنه هایی, خسارات زیادی وارد می سازند.

لینک کمکی