دانلود فایل مقاله پتانسیل‌سنجی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل آنتروپی, مطالعه موردی: (منطقه کوهستانی شیرپناه در جنوب‌غرب استان کرمانشاه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله پتانسیل‌سنجی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل آنتروپی, مطالعه موردی: (منطقه کوهستانی شیرپناه در جنوب‌غرب استان کرمانشاه) :
تعداد صفحات :26

هدف اصلی از این مطالعه تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش در کوهستان شیرپناه , با استفاده از مدل آنتروپی و ارزیابی این مدل در پهنه بندی وقوع زمین لغزش­های کوهستان شیرپناه و شناخت میزان تاثیر هریک از عوامل پنج گانه در وقوع زمین لغزش می­باشد. در این پژوهش از عکس­های هوایی, تصاویر ماهواره­ای, نقشه توپوگرافی 50000, نقشه زمین­شناسی 100000/1 و همچنین تحقیقات میدانی به منظور شناخت منطقه و عکسبرداری از لغزش­های رخ­داده استفاده گردید. به منظور تهیه نقشه خطر زمین­لغزش در منطقه از مدل آنتروپی در محیط GIS استفاده گردید.نتایج نشان می­دهد که عوامل فاصله از گسل, شیب, ارتفاع, لیتولوژی و جهت شیب, به ترتیب بیشترین تأثیر را در وقوع زمین­لغزش در منطقه دارند. از مجموع مساحت منطقه, 249 کیلومترمربع (32 درصد) در محدوده خطر زیاد و 380کیلومتر مربع (84/48درصد) در پهنه خطر متوسط قرار دارد. این امر حاکی از آن است که پتانسیل خطر وقع زمین­لغزش در منطقه بالا است. همچنین نتایج نشان می­دهد 60 درصد لغزش­های رخ داده در این منطقه, در پهنه حساس که توسط مدل آنتروپی مشخص شده بود, قرار گرفته­اند, بنابراین صحت مدل پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفته و نقشه حساسیت تهیه شده می­تواند به عنوان مرجعی در برنامه­ریزی ها مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی