دانلود فایل مقاله بررسی و تحلیل مدل‌های AHP و شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش دامنه‌های جنوبی البرز (منطقه تجریش تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی و تحلیل مدل‌های AHP و شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش دامنه‌های جنوبی البرز (منطقه تجریش تهران) :
تعداد صفحات :22

در این تحقیق پس از بررسی‌های میدانی و مرور مطالعات در مناطق مشابه, 9 فاکتور به عنوان عوامل مؤثر بر خطر وقوع زمین‌لغزش منطقه شناسایی و به منظور تحلیل خطر در محیط نرم‌افزار ArcGIS مورد استفاده قرار گرفتند. نقشه زمین‌لغزش‌های موجود نیز از طریق عملیات میدانی و با استفاده از دستگاه GPS تهیه گردید. 9 لایه اطلاعاتی آماده شده در ArcGIS با لایه اطلاعاتی پراکنش زمین‌لغزش‌ها تطابق داده شد و اطلاعات میزان زمین‌لغزش‌ها در هر یک از کلاسه‌ها و مساحت آنها به دست آمد. پس از تعیین نرخ هر یک از عوامل, پهنه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل سلسله مراتبی اجرا گردید. کارآیی هر یک از این مدل‌ها براساس نتایج خروجی مدل‌ها و با استفاده از دو شاخص دانسیته نسبی (Qs) و جمع مطلوبیت (Dr) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از شاخص Dr نشان داد که نقشه تهیه شده با استفاده از شبکه عصبی نسبت به نقشه تهیه شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی دقت بالاتری برای منطقه مورد مطالعه دارد.

لینک کمکی