دانلود فایل مقاله جایگاه عرصه های عمومی و همگانی در ایجاد هویت در شهرهای جدید (نمونه‌ی موردی شهر جدید پرند)*

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله جایگاه عرصه های عمومی و همگانی در ایجاد هویت در شهرهای جدید (نمونه‌ی موردی شهر جدید پرند)* :
تعداد صفحات :27

مقاله­ی حاضر با طرح پرسشی اساسی, در خصوص اینکه:"چه رابطه­ای میان عرصه های عمومی ایجاد شده در شهر جدید پرند با شکل­گیری هویت و حس تعلق به مکان و فضاهای سرشار از حیات اجتماعی, در این شهر وجود دارد ؟" آغاز می گردد. در واقع مقاله­ی حاضر, در جستجوی نقش و نوع و میزان رابطه ی بین عرصه­های عمومی و هویت در شهر جدید پرند می­باشد و هدف اصلی آن شناسایی میزان رابطه بین عرصه­های عمومی و هویت و حس تعلق به مکان می باشد. نتایج مطالعات نشان می دهدکه: بین متغیر عرصه­های عمومی و همگانی بعنوان متغیر مستقل و هویت شهر جدید پرند بعنوان متغیر وابسته در این پژوهش رابطه وجود داشته, یعنی هر چه میزان متغیر مستقل ذکر شده در جامعه هدف (شهرجدید پرند) بالا باشد به همان میزان, هویتمندی و احساس تعلق آنها به شهرجدید پرند بیشترمی باشد.

لینک کمکی