دانلود فایل مقاله چارچوب جدید استراتژی نام گذاری بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله چارچوب جدید استراتژی نام گذاری بین المللی :
تعداد صفحات :38

هدف از این تحقیق مطالعه تجربی ارتباط بین متغیرهای مارک گذاری نظیر تعیین موقعیت برند,کمک به جایگاه یابی مجدد برند ,عملکرد برند وموضوعات بازاریابی بی ن الملل نظیر استراتژی بازاریابی بین الملل ,عملکرد مالی ,کنترل فعالیت های بازاریابی بین الملل ,تعهد بین الملل ومحیط کلان بازاریابی می باشد .که در این راستا از مدل مفهومی برگرفته از مدل Ho Yin Wong استفاده شده است, در این تحقیق 10 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته و جامعه مورد بررسی شرکت های تولید کننده وصادر کننده زعفران در حوزه استان خراسان رضوی می باشند .وبرای آزمودن مدل وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده که برای این منظور نرم افزار Smart-Pls بکار گرفته شده است, که درنهایت 2 فرضیه مورد تایید قرار گرفته است. ارزش اصلی این مطالعه تعیین نقش مارک گذاری در فعالیت های بین الملی می باشد ,نهایتا اینکه در این تحقیق به این مهم دست یازیده شده است که تعیین موقعیت برند و جایگاه یابی برند اثرات برجسته ای بر استراتژی بازاریابی بین المللی شرکت ها دارند و هر دو بر عملکرد شرکت اثر می گذارند.

لینک کمکی