دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: یک شرکت خدماتی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: یک شرکت خدماتی) :
تعداد صفحات :25

امروزه با افزایش سازمان­های خدماتی موضوع کیفیت خدمات اهمیت زیادی پیدا کرده است و سازمان­های خدماتی در پی یافتن راهی برای افزایش کیفیت خدمات می­ باشند. هدف از نگارش این مقاله افزایش کیفیت خدمات از طریق بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی می ­باشد. کارکنان سازمان­های خدماتی نقش مهمی در کیفیت خدمات ایفا می­کنند بنابراین باید به کارکنان توجه ویژه ­ای شود, بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی همین کار را انجام می­دهند. بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی هر دو به کارکنان توجه ویژه­ای دارد و سعی می­کند تا از طریق کارکنان به وعده­ هایی که سازمان ها به مشتریان می­ دهد عمل کند و باعث جذب هر چه بیشتر مشتریان به سازمان شود. روش تحقیق کیفی - کمی می­ باشد بدین صورت که ابتدا با مطالعه تحقیقات پیشین عناصر پر تکرار را جمع آوری کرده و به مدل مفهومی تحقیق دست پیدا می­ کنیم و در نهایت با استفاده از داده ­های واقعی مورد آزمون قرار می ­گیرد. جامعه آماری این تحقیق سازمان ­های خدماتی می­ باشد و داده­ های این تحقیق به وسیله­ ی پرسشنامه جمع آوری شده است.

لینک کمکی